• AlexClub
    AlexClub
Copyright 2020 - Custom text here

Nav vajadzības runāt par to, ka veiksme vai neveiksme trenējoties Teikvon-do ir atkarīga no tā, kā tas, kurš trennējas saprot vai pielieto praktiski šos principus, kas kalpo kā paraugs tiem, kas nopietni apgūst šo cīņas mākslas veidu.

Godbijība (Ye Ui)
Var teikt, ka godbijība ir pašsaprotama, dažādu filozofijas skolotāju mācīta, lai to varētu izmantot kā cilvēces attīrīšanu uz jaunu harmonisku sabiedrību. Ar laiku godbijība ir kļuvusi par nepieciešamu sastāvdaļu cilvēcei.
Sakārtojot savu raksturu, tie, kuri nodarbojās ar taekwon-do, ir jāpraktizē godbijības izpausmes tādā veidā iekļaujot tos kā obligātus elementus treniņa laikā:


1. Attīstīt savstarpējās cieņas garu
2. Kaunēties par saviem sliktajiem ieradumiem un samierināties ar citu sliktajiem ieradumiem
3. Būt pieklājīgam
4. Uzturēt taisnības un humānisma atmosfēru
5. Ievērot hierarhiju attiecības starp audzēkņiem un instruktoriem, iesācējiem un kvalificētiem sportistiem, vecākiem un jaunākiem
6. Uzvesties saskaņā ar pieņemto ētiku
7. Cienīt citu stāvokli
8. Attiecībās ar citiem būt godīgam un atvērtam
9. Atturēties no dāvanu pieņemšanas un dāvināšanas visos gadījumos, kad tas var būt izmantots pret jums.


Savāktība (Yom Chi)
Taekwon-do šī vārda nozīme dažkārt atšķiras no dažāda veida vārdnīcām. Katram ir jāprot atšķirt pareizs no nepareiza un arī gadījumi, kad paši kļūdamies ir jāizjūt sirdsapziņas pārmetumi. Zemāk ir nosaukti daži piemēri, kas parāda nesavāktību:

1. Instruktora nepareiza tehnikas mācīšana savas nepietiekamās izglītības vai atbildības trūkuma dēļ.
2. Izmantojot sava audzēkņa labā jau iezāģētus dēlīšus, kad tas demonstrē sava sitiena spēku.
3. Instruktora centieni maskēt savas nepilnības tehnikā tikai tāpēc, lai treniņos būtu labi apstākļi.
4. Prasīt no sava instruktora augstāku jostu, vai mēģināt to nopirkt.
5. Mēģinājumi dabūt augstāku jostu, lai panāktu savu nekrietno plānu īstenošanu vai parādītu savu pārākumu par citiem.
6. Instruktors, kurš apmācot savu cīņas mākslu dara to tikai, lai apmierinātu savas materiālās vajadzības.
7. Vārdu un darbu nesakrišana.
8. Ignorējot sportistu viedokli.

Neatlaidība (In Nae)
Senos laikos runāja: „Neatlaidība noved pie attīrīšanās un pilnības”. „Tas, kurš ir neatlaidīgs, nodrošinās mieru savās mājās”. Laime un veiksme bieži vien tiek tiem neatlaidīgākajiem. Lai kaut ko sasniegtu ir nepieciešams savā priekšā nospraust mērķi un neatlaidīgi tiekties to panākt. Piemēram, šajā sakarā tieši neatlaidība ir palīdzējusi atbrīvot Skotiju no okupantiem 14. gadsimtā.
Viens no noslēpumiem, lai kļūtu par taekwon-do meistaru, ir neatlaidīga grūtību pārvarēšana. Konfūcijs ir teicis: „Kurš nav neatlaidīgs mazos darbos, reti, kad gūst uzvaru pār lieliem darbiem”.

Pašsavaldība (Guk Gi)
Pašsavaldība ir svarīga kā treniņu zālē, tā arī ikdienas dzīvē. Paškontroles zaudējums sparinga laikā var novest pie ļoti nopietnām sekām abiem pretiniekiem. Nesaticība kolektīvā parāda sliktu paškontroli.
Lao Dza ir teicis: „Spēcīgs ir tas, kurš spēj pārvarēt sevi, nevis citus”

Gara nelokāmība (Baekjul Boolgool)
„Šeit atdusas 300, izpildījuši savu pienākumu” Šī vienkāršā epitāfija ir attiecināma uz vienu no lielākajiem varoņdarbiem cilvēces vēsturē. Leonīdass un 300 spartieši, nostājoties uz nāves ceļa pretī Kserksa kara pulkam, parādīja pasaulei, kaas ir gara nelokāmība.
Tas, kurš apgūst taekwon-do ir jābūt godīgam un atklātam. Saskaroties ar netaisnību viņiem ir jārīkojas aktīvi, nekā nebaidoties, jāparāda nelokāmais gars neatkarīgi no tā, kas viņiem stājas pretī un cik daudz ir pretinieku.

Konfūcijs ir teicis: „Nenostāties taisnīguma aizsardzībā – parādīt gļēvumu”. Vēsture vairāk kārt ir apliecinājusi, ka tie, kas neatlaidīgi saskaņā ar savu nelokāmo garu ir panākuši savus mērķus, vienmēr ir guvuši panākumus.

clip imaege002

„Panāc savu mērķi”

f