• AlexClub
    AlexClub
Copyright 2019 - Custom text here

Ko nozīmē vārds Teikvon-do? Kāut kādā ziņā tas nozīmē – dzīves stils. Vienkāršāk runājot,tekvan-do – tas ir viens no mākslas veidiem, kas ietver sevī pašaizsardzību bez ieroča izmantošanas. Tas, protams, nav viss. Teikvon-do ir zinātniski pamatos veids, kā izmantojot savu ķermeni pašaizsardzības nolūkos var paplašināt individuālo cilvēka iespēju diapazonu. Teikvon-do – cīņas veids, kas nezin sev līdzīgos pēc efektivitātes un jaudas. Tas ietver sevī disciplīnu, tehniku un garu, kas ir pamats taisnīguma, stingrības, humānisma un mērķtiecības sasniegšanai. Tieši garīgā kultūra atšķir meistaru no diletanta, kurš attīsta tikai tehniskos aspektus cīņas mākslā. Augstāk minētie ir tikai daži aspekti, kas palīdz saprast, kāpēc teikvan-do ir pašaizsardzības māksla. Teikvando ir gandrīz kā kults. Korejiešiu „tae” nozīmē – sitienu izpildīšanu ar kāju lēcienā vai lidojumā, „kwon” nozīmē – dūre, „do” nozīmē – ceļu, apgaismības ceļu, kas pārklāts ar gudrību. Savienojot visu kopā iegūstam vārdu „Taekwon-do”, kas nozīmē garīgu un treniņu sistēmu ietverot sevī pašaizsardzību bez ieroču palīdzības, kā arī sitienu, bloku un lēcienu izpildīšanu, kas izpildās ar kailām rokām un kājām, lai uzveiktu vienu vai vairākus pretiniekus. Tekvan-do palīdz vājajam iegūt jaudīgu ieroci, tādā ziņā kā kontrolēt sevi un gūt pašpārliecinātību, lai varētu aizstāvēt gan sevi, gan citus. Nepareizs teikvan-do pielietojums var novest pie letālām beigām. Lai to nepieļautu, audzēkņiem nepieciešams pastiprināti uzsvērt par morālām vērtībām. Kas attiecās uz daiļā dzimuma pārstāvēm, tad viņas atradīs teikvan-do kā nenovērtējamu palīdzību gadījumos, kad tām ir jātiek galā ar uzmācīgiem vīriešiem un dažādiem citiem piedāvājumiem. Ir daudzi stāsti, kur sieviete ir mācējusi pastāvēt par sevi, bet to uztver kā neiespējamu. Tās sievietes, kuras būs apguvušas šo cīņas veidu varēs lauzt radušos stereotipu.

Lai arī pirmsākumi ir gana noslēpumaini, nav šaubu, ka no seniem laikiem eksistē kustības, kurās kājas un rokas tiek izmantotas pašaizsardzības nolūkos. Ja mēs nolemtu noteikt šīs kustības kā Teikvan-do , tad jebkura valsts varētu pretendēt uz viņa izveidošanu. Pastāv noteikta līdzība starp taekwon-do tādā veidā, kādā to var praktizēt tagadnē un ar senām tuvcīņas formām. Mūsdienu taekwon-do krasi atšķiras no citiem cīņas mākslu veidiem. Neviens cits cīņas mākslas veids nav tā attīstīts kā taekwon-do, ir izveidota pilnīga un efektīva tehnika daudzveidīgai apguvei. Teorija, terminoloģija, tehniskie paņēmieni, sistēmu un metožu sagatavošana, noteikumi, praktiskie aspekti un garīgie pamati taekwon-do bija izstrādāti, zinātniski pamatoti, sistematizēti un izveidotāja nosaukti par taekwon-do – ģenerālis Cojs Hong Hi. Kļūdaini būtu uzskatīt, ka jebkuru kustību veidi, kuros rokas un kājas tiek izmantotas pašaizsardzībai ir taekwon-do. Tikai tie, kuri praktizē tehniku balstītu uz teorijas, principiem un izveidotāja filozofijas var skaitīties par cilvēkiem, kuri apgūst patieso taekwon-do.

Kad un kur radās taekwon-do?

Ģenerālis Cojs Hong Hi, taekwon-do izveidotājs, izveidojis starptautisko Tekvan-do federāciju un pirmais tās prezidents: „Mainoties apstākļiem manā priekšā pavērās iespēja izveidot un attīstīt šo cīņas veidu.

 

Sākumā es apguvu taekkyon. Bez tā, 36 skumju gadu garumā, kad manu dzimteni okupēja japāņi, man bija iespēja apgūt karate Japānā.

f